W naszej szkole ruszył projekt pt. ,,Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia” realizowany przez Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Dolnośląskich Pracodawców oraz Sudecką Izbę Przemysłowo – Handlową w Świdnicy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet X – Edukacja. Projekt 10.4 – Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany jest od 01.09.2017r. – 31.08.2019r. we współpracy z:

- Zespołem Szkół nr 7 w Wałbrzychu

- Zespołem Szkół Politechnicznych ,,Energetyk” w Wałbrzychu

- Zespołem Szkół nr 1 w Świdnicy    

- Zespołem Szkół Budowlano Elektrycznych w Świdnicy

- Zespołem  Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie w okresie 24 miesięcy (do XII.2019r), w tym samozatrudnienie 150 absolwentów technikum poprzez:

- nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem

- kreowanie przedsiębiorczości postaw u młodych ludzi

- wyłowienie talentów młodych ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej

- doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK

- organizacja staży, zajęć uzupełniających wiedzę

- doposażenie pracowni PDG

Cele szczegółowe projektu:

- uczniowie podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności niezbędne na rynku pracy

- zmotywowanie uczniów do nauki i osiągania coraz wyższych ocen

- rozbudzenie u uczniów potrzeb kształcenia ustawicznego

- poprawienie warunków (jakości) nauki PDG

- wzrost zdawalności egzaminów zawodowych

Projekt ten składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to Akademia Przedsiębiorczości (2 edycje). Założeniem tego etapu są zajęcia dla grupy 15 uczniów z klas technikum ekonomicznego.

Klasy biorące udział to 2 TE1 i 2 TE2. Zajęcia odbędą się w dniach: 10.02.2018r w godzinach 9.00-14.30 (7h), 03.03.2018r. w godzinach 9.00-14.30 (7h) oraz 24.03.2018r w godzinach 9.00-14.00 (6h). Celem Akademii Przedsiębiorczości jest podnoszenie świadomości uczniów o konieczności znajomości zasad rynku pracy, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej, pogłębienie wiedzy ekonomicznej uczniów. Ważnym elementem programu będą zajęcia dotyczące innowacyjności i Inteligentnych Specjalizacji. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane efekty projektów innowacyjnych z PO KL (obszar przedsiębiorczość).

Drugim etapem tego projektu są Liderzy Przedsiębiorczości (2 edycje). Założeniem tego etapu jest wyłonienie 5 uczestników z etapu pierwszego. Wyłonieni uczniowie zostają Liderami Przedsiębiorczości i biorą udział w:

- 2 wycieczki edukacyjnozawodoznawcze na dwie edycje (centra rozwoju technologii, itp.)

- gry biznesowe gr. 10-15 os. w każdej edycji (2 gry x 2 gr. X 2 edycje; średni czas trwania gry – 16 godz./2 dni)

- warsztaty ,,Jak wykorzystać nowe technologie TIK w nauce” ramowy program (8 godz.: 2 x po 4 godz.)

Wycieczki edukacyjnozawodoznawcze zostały wysoko ocenione zarówno przez nauczycieli jak i uczniów biorących udział w projekcie ,,MKZ II” – raport z ewaluacji 2015r. Do inkubatorów przedsiębiorczości i/lub centrów rozwoju technologii (np. WCTT) mających na celu zapoznanie ze światem pracy, nowoczesnymi technologiami oraz organizacją pracy.

Wizyty w inkubatorze przedsiębiorczości wspierają rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno – społecznego mają na celu poznanie zasad ich funkcjonowania oraz funkcjonowania IOB. Każdorazowo uczniowie wezmą udział w pokazie i/lub w panelu dyskusyjnym z przedsiębiorcami pt. ,,Działalność operacyjna przedsiębiorstw”.

Gry biznesowe dostarczają wiedzy menedżerskiej oraz kształtują i weryfikacja umiejętności potrzebne w biznesie w formie aktywnych zajęć szkoleniowych oraz rozwoju praktyczny umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem; stwarzają warunki odzwierciedlające rzeczywistość gospodarczą, w ramach których uczniowie mają możliwość podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji.

Warsztaty ,,Jak wykorzystać nowe technologie TIK w nauce” świadome i racjonalne korzystanie z TIK w nauce dotyczyć będą poszczególnych tematów: do czego i w jaki sposób wykorzystywać zasoby Internetu, jak zgodnie z prawem korzystać z materiałów dostępnych w sieci, jak pozyskiwać aplikacje przydatne w uczeniu się oraz jak postępować, aby chronić swoje dane i siebie w Internecie.

Koordynator projektu Krzysztof Osiak

Wykonawca Monika Trelak

 

 

 

10. lutego 2018 odbyły się pierwsze zajęcia Akademii Przedsiębiorczości dotyczące projektu pt. „Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia” przeprowadzone przez Pracodawcę Pana Jerzego Sobańskiego i Nauczyciela Panią Monikę Trelak. Tematem przewodnim tego spotkania był: „Profil osoby przedsiębiorczej. Moje mocne i słabe strony”. Na początku zajęć podpisaliśmy wspólnie kontrakt i pokrótce przedstawiliśmy swoją autoprezentację, by bliżej się poznać. Dowiedzieliśmy się o sobie wiele ciekawych rzeczy. Poznaliśmy swoje zainteresowania i możliwości. Niektóre z nich były naprawdę zaskakujące. Następnie omówiliśmy temat przedsiębiorczości: Jaka to osoba? Czym się charakteryzuje? Czym pozytywnie wyróżnia? Po czym poznasz taką osobę? Świetnie bawiliśmy się tworząc własne definicje przedsiębiorczości i jedną wspólną . Rozmawialiśmy o naszym schemacie przedsiębiorczości. Dlaczego jest dla nas ważny i jaki ma wpływ na nasze dochody. Omówiliśmy 4 sfery życia „ Mój świat wewnętrzny tworzy mój świat zewnętrzny”. Rozmawialiśmy także o zasadach bogacenia. Robiliśmy ćwiczenia dotyczące skojarzeń związanych z pieniędzmi, po czym rozmawialiśmy w zespołach o swoich przekonaniach, dzięki czemu mogliśmy wymienić się naszym spojrzeniem na temat pieniędzy. Bardzo fajnym doświadczeniem było ogłoszenie wspólnej deklaracji, która brzmiała następująco:

„UWALNIAM SIĘ OD SWOICH NEGATYWNYCH DOŚWIADCZEŃ Z PIENIĘDZMI, A W ZAMIAN TWORZĘ NOWĄ BOGATĄ PRZYSZŁOŚĆ”.

Najlepiej było kiedy poznaliśmy dokładniej typy osobowości. Było przy tym dużo śmiechu i nawet pojawiło się u niektórych zdziwienie. Ułatwiło nam to lepsze poznanie siebie, a także koleżanek i kolegów. Po każdej przerwie przełamywaliśmy swoje strefy komfortu poprzez wspólny taniec, co dało nam niezły ubaw. A po każdym wykonanym zadaniu przybijaliśmy sobie piątkę mówiąc „JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY”.

Monika Trelak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. marca 2018 odbyły się kolejne zajęcia Akademii Przedsiębiorczości dotyczące projektu „Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”. Spotkanie rozpoczęło się powtórzeniem wiadomości z poprzednich zajęć. Następnie uczestnicy zostali wprowadzeni w temat i zasady gry biznesowej EURO CASH. Podczas każdej rozgrywki konkurujesz z innymi graczami, rywalizujesz o to, kto wygra, poznajesz smak biznesowego zwycięstwa. W grze inwestujesz swoje pieniądze, zyskujesz albo tracisz, a wszystko zależy od tego, czy pozwolisz, aby rządziły tobą chciwość i strach. Pierwszym torem w grze jest błędne koło, które pokazuje jak wyjść poza schemat życia od pierwszego do pierwszego. Inwestujesz w nieruchomości, giełdę albo własny biznes – poznajesz strategie i podejmujesz ryzyko w bezpiecznych warunkach. W grze prowadzisz własne zestawienie bilansowe, które jest kartą twoich wyników i jednocześnie uczy skutecznego zarządzania pieniędzmi w prawdziwym życiu. Drugim torem jest świat wielkiego biznesu gdzie wprowadzasz swoją firmę na giełdę, inwestujesz w elektrownie czy budujesz osiedla mieszkaniowe i spełniasz swoje marzenia. W czasie rozgrywki podejmujesz od kilkunastu do kilkudziesięciu decyzji inwestycyjnych i uczysz się rozpoznawać oraz panować nad swoimi emocjami. EURO CASH daje ci okazję do zapoznania się z sytuacją kiedy jesteś najbogatszym człowiekiem w Twoim otoczeniu, pozwala ci także poznać emocje towarzyszące bankructwu w bezpiecznym środowisku. Za każdym razem kiedy grasz podświadomie uczysz się schematów myślenia, które pozwolą ci wytworzyć pozytywne finansowe nawyki. Wygrywasz, jeśli zdobędziesz najwyższy przychód pasywny wśród wszystkich graczy i spełnisz swoje marzenie. Z błędnego koła jako jedyna wydostała się Patrycja Lichota z klasy 2 TE1 i dodatkowo miała ona największy przychód pasywny. Natomiast przedostanie się na tor wielkiego biznesu i stworzenie największego biznesowego imperium nastąpi na kolejnych zajęciach.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaciekłej walki!

Monika Trelak