ZAJĘCIA NA WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

 

 

27. marca 2012 grupa uczniów Ekonomika z klas 4 TH i 2 TE1 w ramach projektu CIZ uczestniczyła w zajęciach na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W pierwszej części zajęć uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Rachunkowość i controlling” prowadzonych przez dr Wiolettę Turowską, adiunkta, pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z Katedry Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw. Zajęcia miały charakter standardowych warsztatów, uczennice i uczniowie pracowali na komputerach, wykonując typowe zadania egzaminacyjne występujące na egzaminie zawodowym. Sterowanie przedsiębiorstwem zorientowane na wynik przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę było również częścią drugich warsztatów. Zajęcia „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – podejmowanie decyzji cenowych” prowadzone przez dr Tomasza Kopyściańskiego, zdobyły największą sympatię uczniów, którzy wcielając się w kierownictwo przedsiębiorstwa walczyli między sobą na rynku. Na szczególną pochwałę zasługuje grupa chłopców z 2 TE1, uczniowie w trakcie zajęć zdobyli największy dochód i uznanie prowadzącego zajęcia. Nauczyciel historii i WOS może być dumny z uczniów, którzy wykorzystali wiedzę teoretyczną nabytą w szkole oraz znakomicie pracowali w grupie. Prowadzący zajęcia pochwalili zespoły z ZSE za zaangażowanie i wzorowe zachowanie na zajęciach.

Arkadiusz Jackowiak

Opiekunowie:

Katarzyna Czapla

Arkadiusz Jackowiak