FORUM ZAWODOWE

 

 

24. kwietnia 2012 w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy ul. Pionierów 10 odbyło się forum zawodowe zorganizowane w ramach udziału szkoły w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

 

Celem forum było podniesienie umiejętności uczniów do efektywnego planowania kariery zawodowej i zarządzania nią, podniesienie świadomości pracodawców w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi kształcącymi przyszłych pracowników oraz zwiększenie atrakcyjności szkoły zawodowej.

 

Forum miało charakter spotkania pracodawców z uczniami szkół zawodowych regionu wałbrzyskiego branży ekonomiczno-handlowo-usługowej i było dobrą okazją do wymiany doświadczeń. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Strzegomiu, Zespołu Szkół nr 3 w Dzierżoniowie, Zespołu  Szkół w Świebodzicach, Zespołu Szkół w Wałbrzychu, Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

 

Uczestnicy zapoznali się z kulturą pracy hipermarketu Tesco, Sklepu Leroy Merlin i Banku Zachodniego WBK w Świdnicy, sposobem rekrutacji nowych pracowników do wymienionych firm oraz możliwościami odbywania w firmach staży bądź praktyk zawodowych przez uczniów. Bardzo interesujących prezentacji firm dokonali: Pani Katarzyna Gierek specjalista personalny Sklepu Tesco w Świdnicy, Dyrektor sklepu Leroy Merlin w Świdnicy Pan Jacek Burdziełowski i Pani Dorota Mohyluk specjalistka ds. zasobów ludzkich oraz Pani Iwona Brożyna kierownik obsługi klientów Banku Zachodniego WBK w Świdnicy.

 

Forum wzbogaciły warsztaty i wykłady przeprowadzone przez kadrę naukową Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu: Pana mgr Filipa Głowacza, Pana mgr Mateusza Raka oraz Pana mgr Tomasza Wojtasiewicza.

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, pracodawcom i wykładowcom za udział w forum i trud włożony w edukację uczniów zwiększającą ich szanse na rynku pracy.

 

Krzysztof Osiak i Mirosława Ryś

Więcej zdjęć w galerii.